Đời SốngHoa Kỳ

Phong trào nâng cao nhận thức về fentanyl ở các trường học Hoa Kỳ đang phát triển

Trong những tháng tới, các trường công lập ở Illinois, Oregon, và tiểu bang Washington có thể sẽ được yêu cầu phải giáo dục cho học sinh về sự nguy hiểm của fentanyl.

Tin bài Phong trào nâng cao nhận thức về fentanyl ở các trường học Hoa Kỳ đang phát triển xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button