Kinh Tế

Quận Santa Clara báo cáo gần $500,000 tiền vô thừa nhận

Cư dân South Bay, hãy đi và nhận tiền của bạn.

Sở thuế và thu của quận Santa Clara đang thu về gần nửa triệu đô la không có người nhận – chính xác là $490,476.

Các khoản tiền bao gồm các khoản thanh toán quá mức, các khoản thanh toán trùng lặp, thậm chí cả các khoản thanh toán cho các nạn nhân tội phạm. Nhưng, vì bất cứ lý do gì, không thể xác định được chủ sở hữu.

advertisement

Cơ quan thuế đã công bố danh sách gần 700 người, và các doanh nghiệp, được hưởng một phần số tiền đó.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button