Kinh TếSức Khỏe

Quận Santa Clara cung cấp hỗ trợ tài chính cho người mắc bệnh suyễn và tiểu đường

Chương trình MedAssist hỗ trợ những người bị suyễn, tiểu đường hoặc dị ứng nghiêm trọng bằng cách hoàn trả một phần hoặc toàn bộ chi phí cho insulin, ống hít và EpiPens.

Những cư dân đủ điều kiện tham gia vào chương trình MedAssist sẽ nhận được check mỗi tháng để giúp họ thanh toán chi phí kê đơn, bao gồm cả những chi phí mua tại các hiệu thuốc.

Thu nhập hàng năm của một cư dân cũng phải dưới một con số nhất định đối với quy mô gia đình của họ để đủ điều kiện tham gia.

advertisement

Đối với một hộ gia đình 4 người, một người tham gia chương trình phải kiếm được ít hơn $251,000 để đủ điều kiện.

Thông tin đăng ký cho chương trình MedAssist và con số thu nhập cho các quy mô hộ gia đình khác nhau có thể được tìm thấy tại https://www.scvmc.org/patients-visitors/services/medassist-program/overview.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button