Sức KhỏeTâm Lý

Quận Santa Clara nhắm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em mất cha mẹ vì COVID

Hơn 912,000 người Mỹ đã chết vì COVID. Sự đau buồn là điều khó khăn đối với các thành viên còn sống trong gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em mất cha hoặc mẹ hoặc người thân.

Những nỗ lực đang được tiến hành ở cả quốc gia và ở đây trong Bay Area để cung cấp cho những trẻ em đó dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Ước tính có khoảng 167,000 trẻ em dưới 18 tuổi mất cha hoặc mẹ.

advertisement

Quận Santa Clara muốn sử dụng quỹ cứu hộ liên bang hiện có để mở rộng các trung tâm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ hỗ trợ tại trường học.

Đề xuất sẽ được đưa ra trước ban giám sát vào thứ Ba tới.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button