Sức Khỏe

Quận Santa Clara thông báo các yêu cầu COVID mới

Các quan chức y tế quận Santa Clara đã công bố các khuyến nghị mới và yêu cầu vắc xin cho công nhân.

Trong hai tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 ở quận Santa Clara đã tăng gấp ba lần.

Để đối phó với sự gia tăng, quận đang đặt ra một nhiệm vụ tăng cường cho những người tiên phong làm việc trong môi trường có rủi ro cao.

advertisement

Những công nhân này có cho đến ngày 24 tháng 1 để được cập nhật về yêu cầu vắc xin của họ.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button