Đời SốngHoa Kỳ

Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm TikTok

Hôm 23/04, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật yêu cầu TikTok thoái vốn hoặc đối diện với lệnh cấm trong một gói viện trợ ngoại quốc với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống.

Tin bài Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm TikTok xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button