Chính TrịKinh Tế

Quỹ cứu trợ được mở rộng để giúp các doanh nghiệp nhỏ ở California

Nhiều sự trợ giúp hiện đang đến với các doanh nghiệp và nhà hàng ở California sau khi thống đốc Gavin Newsom ký một gói dự luật cứu trợ trị giá $6.1 tỷ vào thứ Tư.

Các dự luật sẽ cung cấp các khoản cắt giảm thuế mới và tài trợ cho các doanh nghiệp trên toàn tiểu bang, ngoài việc kéo dài thời gian nghỉ bệnh COVID có lương.

Các quỹ cứu trợ bao gồm $500 triệu tiền giảm thuế cho các nhà hàng và địa điểm đã nhận trợ cấp cứu trợ của liên bang, $150 triệu trợ cấp kinh doanh nhỏ và $5.5 tỷ thuế tín dụng và các khoản khấu trừ cho các chủ doanh nghiệp có nhân viên.

advertisement

Newsom ước tính tiểu bang sẽ có thể giúp thêm 13,500 doanh nghiệp với gói tài trợ này.

Ngoài việc cứu trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, Newsom cũng đã ký Senate Bill 114, đảm bảo nhân viên được tiếp cận với COVID-19 kéo dài thời gian nghỉ bệnh có lương đến hết ngày 30 tháng 9.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button