Chính TrịTechnology

Russia chặn Instagram

Các nhà quản lý Russia cho biết hôm thứ Sáu người dùng Internet trong nước sẽ bị chặn truy cập vào Instagram, nói rằng nó được sử dụng để kêu gọi bạo lực đối với các binh sĩ Russia.

Họ cho biết nền tảng đang lan truyền lời kêu gọi thực hiện các hành vi bạo lực chống lại công dân Russia.

Russia đã chặn quyền truy cập vào Facebook, hạn chế quyền truy cập vào Twitter.

advertisement

Trong khi đó, các công ty công nghệ lớn đã chuyển sang hạn chế Russia sử dụng nền tảng của họ để truyền bá thông tin tuyên truyền và thông tin sai lệch.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button