Chính TrịVăn Hóa

San Jose bãi bỏ lệnh cấm trưng bày xe và đi xe độ thấp

Hội đồng thành phố San Jose nhất trí bãi bỏ lệnh cấm đi xe độ thấp hoặc biểu diễn xe.

Nó đã bị cấm trên các đường phố ở đây trong 30 năm.

Trong những năm 1960 và 1970, phong trào Dân Quyền Chicano đã trở nên nổi tiếng với việc lái xe chậm và trưng bày xe. Những chiếc xe hơi thấp đã trở thành một màn phản kháng chống lại sự phân biệt đối xử để bảo tồn văn hóa, các giá trị và lịch sử của nền văn hóa Mỹ gốc Mexico ở San Jose.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button