Chính TrịLuật Pháp

San José Spotlight kiện thị trưởng Liccardo về việc sử dụng email cá nhân

San José Spotlight đã hợp tác với First Amendment Coalition để kiện thành phố San Jose và thị trưởng Sam Liccardo vì đã giữ lại hồ sơ công khai một cách không phù hợp, vi phạm luật minh bạch của tiểu bang.

San José Spotlight, được đại diện bởi luật sư luật truyền thông San Francisco được công nhận trên toàn quốc, Karl Olson, và First Amendment Coalition đã đệ đơn kiện vào sáng thứ Năm tại Santa Clara County Superior Court.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button