Đời SốngHoa Kỳ

Sáng kiến mới của TT ​​Biden nhằm ‘tăng cường lưới điện Mỹ quốc’

Chính phủ Tổng thống Biden khởi động một sáng kiến ​​nhằm “tăng cường lưới điện Mỹ quốc” bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng lưới điện của đất nước và chuẩn bị cho việc tích hợp tốt hơn với các nguồn năng lượng tái tạo.

Tin bài Sáng kiến mới của TT ​​Biden nhằm ‘tăng cường lưới điện Mỹ quốc’ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button