Sức KhỏeY Khoa

Sở cấp cứu Kaiser ở San Jose được tuyên dương cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Khoa cấp cứu của Kaiser Permanente San Jose gần đây được American College of Emergency Physicians công nhận trên toàn quốc về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho bệnh nhân cao tuổi.

Khoa cấp cứu của Kaiser Permanente San Jose đã nhận được chứng nhận, sẽ được duy trì trong 3 năm tới.

Các khoa cấp cứu đã nâng cao mức độ chăm sóc mà bệnh nhân cao tuổi nhận được bằng cách có các chuyên gia chăm sóc, tiếp cận các thiết bị hỗ trợ di chuyển cho người cao tuổi và thực hiện các chính sách và quy trình dịch vụ khác.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button