Đời SốngHoa Kỳ

Tesla chấp thuận khoản thù lao 56 tỷ USD cho Tổng Giám đốc Elon Musk

Hôm 13/06, các cổ đông tại Tesla đã bỏ phiếu thông qua gói thù lao 56 tỷ USD cho Tổng Giám đốc Elon Musk và chấp thuận một kế hoạch chuyển trụ sở pháp lý của nhà sản xuất xe điện này đến Texas.

Tin bài Tesla chấp thuận khoản thù lao 56 tỷ USD cho Tổng Giám đốc Elon Musk xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button