Giao ThôngKinh Tế

Thu phí tại 7 cây cầu ở Bay Area sẽ tăng vào năm 2022

Phí thông thường đối với xe hơi và xe tải cũng như xe máy tại vịnh San Francisco-Oakland, Antioch, Benicia-Martinez, Carquinez, Dumbarton, Richmond-San Rafael và các cầu San Mateo-Hayward sẽ tăng lên $7 từ $6 bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Phí cầu đường sẽ tăng lên $17 cho xe ba trục, $22 cho xe bốn trục, $27 cho xe năm trục, $32 cho xe sáu trục và $37 cho xe kết hợp bảy trục trở lên.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button