Cộng Đồng

Tiền grants từ $5,000-$25,000 cho các dự án cộng đồng trong quận hạt Santa Clara

Văn phòng giám sát viên Otto Lee, khu 3 tại quận hạt Santa Clara ra thông báo sẽ hỗ trợ cho các dự án cộng đồng từ $5,000 cho đến $25,000. Các dự án như phát quần áo ấm, thức ăn cho homeless, các sinh hoạt cộng đồng, v.v.  

Các dự án phải liên quan đến 6 mục này:  
Unhoused, Racial Justice, Green, Equity, Neighborhoods, Transparency.

Chương trình này dành cho các tổ chức nonprofit 501c3, hoặc các nhóm được bảo trợ bởi một tổ chức 501c3 (fiscal agent). Xem thêm chi tiết tại https://district3.sccgov.org/d3urjgent22

advertisement

Đây là cơ hội tốt cho những ai cần hoặc muốn làm các project nhỏ trong cộng đồng.  

Đơn ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 3 cho đến ngày 13 tháng 4, 2022 tại https://district3.sccgov.org/d3urjgent22

Mọi thắc mắc và câu hỏi có thể gọi số 408-299-5030 hoặc email [email protected]. Văn phòng cũng có nhân viên nói tiếng Việt.

Nếu cần một tổ chức 501c3 để làm fiscal agent, quí vị có thể email cho tổ chức VAO (Vietnamese American Organization) tại [email protected]

Show More
Back to top button