Đời SốngLuật PhápSức Khỏe

Tòa Án Tối Cao quyết định chấm dứt quyền phá thai.

Hôm nay, Tòa án Tối Cao đã lật lại vụ kiện Roe Wade, chấm dứt quyền phá thai đã tồn tại ở Hoa Kỳ trong gần nửa thế kỷ.

Nhiều người ủng hộ quyết định này nhưng cũng có khá nhiều người phẫn nộ.

Tổng thống Biden nói quyết định này là “tư tưởng cực đoan” và nói với người Mỹ: “Với lá phiếu của bạn, bạn có thể hành động.” Ông kêu gọi người dân bầu cho những người ủng hộ quyền phá thai.

advertisement

Trong tương lai, các Tiểu Bang sẽ thay đổi luật để phù hợp với quyết định của Toà Án Tối Cao, trừ khi Quốc hội có hành động.

Đọc quyết định của Toà Án Tối Cao tại đây:

Show More
Back to top button