Đời SốngHoa Kỳ

Tối cao Pháp viện chấm dứt nỗ lực ngăn chặn cựu TT Trump có tên trên lá phiếu ở Arizona

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã giáng đòn cuối cùng vào nỗ lực ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc bầu cử tổng thống ở Arizona.

Tin bài Tối cao Pháp viện chấm dứt nỗ lực ngăn chặn cựu TT Trump có tên trên lá phiếu ở Arizona xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button