Đời SốngHoa Kỳ

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết giữ nguyên thuế thu nhập ở hải ngoại thời cựu TT Trump

Hôm 20/06, Tối cao Pháp viện ra phán quyết giữ nguyên một loại thuế năm 2017 được gọi là Thuế Bắt buộc đối với Thu nhập Chuyển về nước (MRT) đối với thu nhập “chưa thực hiện” từ các khoản đầu tư ở hải ngoại.

Tin bài Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết giữ nguyên thuế thu nhập ở hải ngoại thời cựu TT Trump xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button