Đời SốngHoa Kỳ

TT Biden bảo đảm Ukraine sẽ không sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ để tấn công Moscow, các khu vực khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một số giải thích mới về cách các lực lượng của Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ tài trợ nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Tin bài TT Biden bảo đảm Ukraine sẽ không sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ để tấn công Moscow, các khu vực khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button