Đời SốngHoa Kỳ

TT Biden nói về nền kinh tế: Người Mỹ ‘đang trong trạng thái tốt’

Tổng thống Joe Biden đã nói trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với CNN về thành tích kinh tế của chính phủ ông, rằng về mặt cá nhân thì người Mỹ đang “trong trạng thái tốt” và Hoa Kỳ thì đang có “nền kinh tế mạnh nhất thế giới.”

Tin bài TT Biden nói về nền kinh tế: Người Mỹ ‘đang trong trạng thái tốt’ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button