Đời SốngHoa Kỳ

TT Biden và cựu TT Trump sẽ gặp nhau để tranh biện vào tháng Sáu và tháng Chín

Hôm 15/05, một thông cáo báo chí từ CNN đã xác nhận rằng cuộc tranh biện tổng thống sớm nhất trong lịch sử truyền hình sẽ diễn ra vào ngày 27/06 trên CNN.

Tin bài TT Biden và cựu TT Trump sẽ gặp nhau để tranh biện vào tháng Sáu và tháng Chín xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button