Đời SốngHoa Kỳ

Ủy ban của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa thông qua cương lĩnh do ông Trump hậu thuẫn

Ủy ban cương lĩnh của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã thông qua cương lĩnh chính sách mới, một tài liệu dài 16 trang nêu chi tiết các mục tiêu và chiến lược của đảng này trong 4 năm tới.

Tin bài Ủy ban của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa thông qua cương lĩnh do ông Trump hậu thuẫn xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button