Đời SốngHoa Kỳ

Vì sao người Mỹ gốc Latinh có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024?

Một cuộc thăm dò cho thấy trên toàn quốc, 33% người Mỹ gốc Latinh ủng hộ ông Biden hoặc ông Trump, 16% chưa có quyết định, và 13% nói sẽ bỏ phiếu cho ông RFK Jr.

Tin bài Vì sao người Mỹ gốc Latinh có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024? xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button