Cộng Đồng

Video: Buổi gặp gỡ và gây quỹ cho Captain Hùng Cao, ứng cử viên dân biểu liên bang.

Hùng Cao là một Captain của Hải Quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, anh đã phục vụ trong 25 năm.

Anh đang tranh cử cho chức vụ dân biểu liên bang tại tiểu bang Virginia. Đọc thêm thông tin tranh cử của Captain Hùng Cao tại đây https://www.hungcaoforcongress.com/

Tuần vừa qua anh có ghé thành phố San Jose và cộng đồng người Việt đã quyên góp được hơn $20,000 cho việc tranh cử của anh.

advertisement

Show More
Back to top button