Cộng Đồng

Video: Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ (VASC)

Lễ khánh thành và ra mắt các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ của Hạt Santa Clara – Vietnamese American Service Center (VASC) vào hôm Chúa Nhật 10 tháng 4, tại góc đường Tully và Senter.

Tầng hai của Trung tâm hiện nay đã mở cửa làm việc với đầy đủ các dịch vụ gồm có các dịch vụ y tế ngoại trú, dịch vụ hành vi tâm trí, nha khoa, phòng thuốc, và phòng thử máu.

Đây là những dịch vụ thêm vào sau lần khai trương vừa qua vào tháng 12 với các dịch vụ hạn chế, bao gồm dịch vụ sức khỏe hành vi tâm trí, Trung Tâm Y Tế Valley Health, giúp đỡ ghi danh vào các chương trình bảo hiểm y tế, Chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp, Chương trình hỗ trợ COVID-19, Chương trình dinh dưỡng cho người cao niên, Hướng dẫn về sức khỏe, và nhiều chương trình sinh hoạt giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng.

advertisement

Theo thông báo từ quận hạt, nhu cầu phục vụ tại trung tâm VASC ngày càng tăng. Chương trình dinh dưỡng dành cho người cao niên của Trung tâm, chỉ bắt đầu với 180 phần ăn mỗi ngày, hiện nay đã tăng lên 500 phần.

Mikelle Lê, người quản lý trung tâm VASC cho biết, “Chúng tôi giúp đỡ cộng đồng trong nhiều dịch vụ, kể cả các yêu cầu không liên quan đến sức khỏe như là điền đơn hoặc giải thích thông báo về Nhiệm Vụ Làm Bồi Thẩm Đoàn.”

Xem trọn Video buổi lễ khánh thành:

Show More
Back to top button