Địa ỐcKinh Tế

VTA đầu tư vào nhà ở quận Santa Clara

Đầu tháng này, VTA đã công bố một số thông tin cập nhật quan trọng về các dự án nhà ở được xây dựng trên đất thuộc sở hữu của đại lý.

Vào ngày 9 tháng 3, California đã đầu tư $29 triệu để xây dựng một dự án nhà ở 569 căn gần Tamien Station ở San Jose.

Trước đó vài ngày, ban giám đốc của VTA đã đồng ý tìm kiếm một nhà phát triển để xây dựng một dự án nhà ở gần Winchester Station ở Campbell với tối đa 105 không gian ở.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button