Đời SốngHoa Kỳ

Vụ kiện bầu cử liên bang: Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết cựu TT Trump có được một số quyền miễn trừ

Đa số thẩm phán ra phán quyết rằng các tổng thống được hưởng quyền miễn truy tố đối với các hành động theo thẩm quyền.

Tin bài Vụ kiện bầu cử liên bang: Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết cựu TT Trump có được một số quyền miễn trừ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button