Đời Sống

100 nhân viên cảnh sát có thể bỏ nhiệm vụ vì quy định tiêm chủng của thành phố

Nhằm chống lại quy định nghiêm ngặt về tiêm chủng COVID-19 của San Jose, hơn 100 cảnh sát sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ. Chỉ có sáu nhân viên đã chọn mất một tuần lương để có sự lựa chọn không tiêm phòng.

Tính đến thứ Năm, 95% nhân viên của thành phố đã nộp bằng chứng rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ để chống lại COVID-19.

Mặc dù 354 trong số 7.105 công nhân của thành phố chưa được tiêm hoặc báo cáo tình trạng tiêm chủng của họ, nhưng tất cả chỉ có sáu người đang chờ hoặc được chấp thuận miễn trừ vì lý do y tế hoặc tôn giáo hoặc đang tiến triển để được tiêm chủng đầy đủ.

advertisement

Bộ phận nguồn nhân lực của thành phố đã gửi thông báo kỷ luật đến sáu người, thông báo rằng họ sẽ mất một tuần lương vì không tuân thủ lệnh tiêm chủng.

Chi phí từ chối tiêm chủng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng tới. Theo lệnh tiêm chủng của thành phố, những người vẫn chưa được tiêm phòng sau ngày 31 tháng 12 có khả năng phải đối mặt với hình thức kỷ luật cao hơn, có thể bao gồm nghỉ việc không lương bổ sung hoặc thậm chí là chấm dứt hợp đồng.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button