Sức Khỏe

4 quận của Bay Area ở ‘bậc màu vàng’ khi các trường hợp COVID gia tăng

Các trường hợp COVID-19 đang gia tăng. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh – Centers for Disease Control and Prevention (CDC) báo có hơn 200 trường hợp cho mỗi 100,000 người ở 4 quận của Bay Area.

Mặc dù California đã loại bỏ hệ thống mã màu, CDC vẫn sử dụng hệ thống này để báo cáo mức độ lây truyền của cộng đồng: màu xanh lá cây cho mức thấp, màu vàng cho mức trung bình và màu da cam cho mức cao.

Bay Area hiện được coi là vùng màu vàng đối với CDC. Quận San Francisco có mức lây truyền COVID-19 cao nhất với khoảng 278 trường hợp dương tính cho mỗi 100,000 người. Các quận Santa Cruz, Marin, Santa Clara và San Mateo cũng có màu vàng.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button