Đời Sống

5,500 bao hàng tạp hóa sẽ giao cho người dân San Francisco thiếu nhu cầu

Glide Foundation sẽ đóng gói 5,500 bao hàng tạp hóa trong tuần này để phân phát cho những người thiếu nhu cầu ở San Francisco.

Glide Foundation cho biết các bao hàng tạp hóa với các nguyên liệu cho bữa ăn ngày lễ cho 4 người, bao gồm gà tây hoặc gà tây thả rông, khoai tây và gạo, sẽ được giao vào thứ Tư.

Việc chuẩn bị cho đợt tặng bao hàng tạp hóa lớn hàng năm sẽ bắt đầu vào thứ Hai, tiếp theo là thứ Ba với việc đóng gói chính bởi các nhà lãnh đạo, nhân viên và tình nguyện viên của Glide.

advertisement

Vào thứ Tư, các túi hàng tạp hóa sẽ được chuyển đến các tổ chức cộng đồng trên khắp San Francisco để giúp đỡ những người dân có thu nhập thấp ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm Bayview, Outer Mission, Richmond, Chinatown và Japantown.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button