Đời SốngHoa Kỳ

Các thẩm phán Tối cao Pháp viện Clarence Thomas và Samuel Alito cảnh báo về thực trạng của nước Mỹ

Các Thẩm phán Tối cao Pháp viện Clarence Thomas và Samuel Alito đã đưa ra cảnh báo về thực trạng chung của nước Mỹ hiện nay.

Tin bài Các thẩm phán Tối cao Pháp viện Clarence Thomas và Samuel Alito cảnh báo về thực trạng của nước Mỹ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button