Đời Sống

California áp dụng các hạn chế nước khi hạn hán kéo dài

Các quy tắc được Ban Kiểm Soát Tài Nguyên Nước của tiểu bang thông qua hôm thứ Ba khá nhẹ nhàng – không tưới cỏ trong 48 giờ sau khi mưa bão hoặc để vòi phun nước chạy trên vỉa hè – và có hiệu lực vào cuối tháng. Vi phạm có thể phải đối diện với khoản tiền phạt $500.

Hành động này được đưa ra khi người dân California không đáp ứng được lời kêu gọi của thống đốc Gavin Newsom về việc giảm 15% lượng nước sử dụng so với năm ngoái. Từ tháng 7 đến tháng 11, lượng nước sử dụng của bang chỉ giảm 6%.

Bất chấp mưa, các bộ phận quan trọng trong hệ thống nước của bang vẫn đang bị căng thẳng do điều kiện cực kỳ khô hạn vào năm 2021 khiến nhiều hồ chứa lớn nhất của California giảm xuống mức thấp kỷ lục.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button