Chính TrịSức Khỏe

California mở rộng Medi-Cal cho tất cả người lớn có đủ điều kiện, bất kể tình trạng nhập cư

Hàng nghìn cư dân California từ 50 tuổi trở lên nhận Medi-Cal có đủ điều kiện sẽ nhận đầy đủ quyền lợi, bất kể tình trạng nhập cư, nhờ vào việc mở rộng chương trình bảo hiểm y tế của tiểu bang dành cho cư dân có thu nhập thấp.

Việc mở rộng, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5, hiện sẽ cho phép hơn 185,000 cá nhân nhận được bảo hiểm y tế đầy đủ.

https://youtu.be/Th4xSkWXfhs

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button