Đời Sống

Cảnh báo sóng thần sau trận động đất ở Japan

Một trận động đất mạnh 7.3 độ ngoài khơi Fukushima ở miền bắc Japan đã dẫn đến cảnh báo về sóng thần.

Cảnh báo sóng thần bao trùm các quận Miyago và Fukushima của Japan.

Khu vực này cũng từng bị một trận động đất mạnh 9.0 độ gây ra thảm họa hạt nhân vào năm 2011.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button