Chính TrịKinh Tế

Check cứu trợ lạm phát ở California

California sẽ phát hành các khoản thanh toán – còn được gọi là hoàn thuế của tầng lớp trung lưu – theo 2 cách: tiền gửi trực tiếp và thẻ ghi nợ.

“Nếu bạn đã nộp hồ sơ điện tử và nhận được khoản hoàn thuế năm 2020 bằng cách gửi trực tiếp, thì bạn sẽ nhận được khoản thanh toán của mình theo cách tương tự. Nếu không, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán của mình trên thẻ ghi nợ,” California Francise Tax Board (FTB) cho biết.

Theo FTB, một số ví dụ về việc mọi người sẽ nhận được khoản thanh toán của họ bằng thẻ ghi nợ chứ không phải thông qua tiền gửi trực tiếp là:

advertisement

Người nộp thuế đã nộp tờ khai bằng giấy
Người nộp thuế đã nhận được tiền hoàn thuế năm 2020 bằng séc
Người nộp thuế có số dư đến hạn vào năm 2020
Những người nộp thuế đã nhận được khoản thanh toán Kích thích Tiểu bang Vàng của họ bằng séc
Người nộp thuế đã sử dụng tiền hoàn thuế để trả phí khai thuế
Người nộp thuế đã được hoàn thuế trước cho năm tính thuế 2020

Nếu bất kỳ trường hợp nào trong số đó áp dụng cho bạn, thẻ ghi nợ có tiền hoàn lại của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ FTB có trong hồ sơ. Nếu đã chuyển đi kể từ khi nộp thuế năm 2020, bạn có thể thay đổi địa chỉ của mình trong hồ sơ trên trang web của FTB hoặc qua điện thoại hoặc thư. (Xem hướng dẫn từ FTB tại đây.)

Các khoản thanh toán dự kiến ​​sẽ được phát hành từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, Ủy ban Thuế nhượng quyền cho biết. Các khoản thanh toán sẽ từ $200 đến $1,050, tùy thuộc vào thu nhập, tình trạng nộp đơn và số lượng người phụ thuộc của bạn. Bạn có thể tính toán kích thước của séc giảm lạm phát của mình tại đây.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button