Đời SốngHoa Kỳ

Chính phủ TT Biden công bố nỗ lực an ninh quốc gia mới để củng cố cơ sở hạ tầng quan trọng

Chính phủ TT Biden đang công bố một bản ghi nhớ an ninh quốc gia mới nhằm củng cố cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước.

Tin bài Chính phủ TT Biden công bố nỗ lực an ninh quốc gia mới để củng cố cơ sở hạ tầng quan trọng xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button