Đời SốngHoa Kỳ

Chính phủ TT Biden tạm dừng tài trợ cho tổ chức bất vụ lợi đã chuyển tiền cho phòng thí nghiệm Trung Quốc

Các quan chức Hoa Kỳ đã cắt tài trợ cho tổ chức bất vụ lợi EcoHealth Alliance (EHA), chính là tổ chức đã chuyển tiền của chính phủ đến một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán Trung Quốc.

Tin bài Chính phủ TT Biden tạm dừng tài trợ cho tổ chức bất vụ lợi đã chuyển tiền cho phòng thí nghiệm Trung Quốc xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button