Đời SốngLuật Pháp

CHP bắt hơn 600 vụ DUI trên toàn tiểu bang trong tuần lễ Labor Day.

Theo một tweet được đăng bởi trụ sở cảnh sát xa lộ California Highway Patrol (CHP), cho biết họ đã thực hiện hơn 600 vụ bắt giữ với tội DUI trên toàn tiểu bang cho đến nay, tuần lễ Labor Day.

Đài KRON4 cho biết theo báo cáo của họ về chi phí đến việc bị DUI, quá trình giải quyết DUI có thể tốn kém đến $18,000.

advertisement

Show More
Back to top button