Đời SốngHoa Kỳ

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Mỹ cảnh báo các công ty tài chính không lừa đảo bằng ‘chữ in nhỏ’ trong hợp đồng

Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) đã ban hành một thông tư thông báo, yêu cầu ngành tài chính không được tham gia thực hiện bất kỳ điều khoản hợp đồng lừa đảo nào đối với khách hàng.

Tin bài Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Mỹ cảnh báo các công ty tài chính không lừa đảo bằng ‘chữ in nhỏ’ trong hợp đồng xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button