Chính Trị

Công dân Hoa Kỳ có thể chọn giới tính ‘X’ trên đơn xin hộ chiếu

Công dân Hoa Kỳ xin hộ chiếu có thể chọn giới tính “X” trên đơn đăng ký của họ ngoài các lựa chọn “F” và “M” đã có trước đây.

Năm ngoái, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã thông báo thêm lựa chọn giới tính thứ ba sau một vụ kiện của một cư dân khác giới tính ở Colorado vì không thể phản ánh chính xác giới tính của mình.

Bất kỳ giới tính nào mà người nộp đơn chọn sẽ xuất hiện trên hộ chiếu của họ bất kể giới tính được liệt kê trên các hộ chiếu trước đó hoặc các tài liệu hỗ trợ chứng minh quyền công dân và danh tính.

advertisement

Sự lựa chọn giới tính “X” sẽ có trên các tài liệu khác vào năm tới.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button