Đời SốngHoa Kỳ

Công nghệ sinh học có thể kiểm soát hành vi của con người?

Bài viết này trình bày tóm tắt về các thay đổi tính cách quan sát được ở 47 đối tượng nghiên cứu được chia thành nhóm bệnh nhân ghép tim so sánh với những bệnh nhân nhận nội tạng khác.

Tin bài Công nghệ sinh học có thể kiểm soát hành vi của con người? xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button