Chính Trị

Cư dân San Jose lên tiếng yêu cầu Special Election cho khu 8 và 10

Cuộc bầu cử vừa qua tại thành phố San Jose, nghị viên khu vực 10 Matt Mahan đã thắng được ghế Thị Trưởng, và nghi viên Sylvia Arenas tại khu vực 8 thắng được ghế Giám Sát Viên quận hạt. Vì thế, hai chức vụ nghị viên tại khu 8 và 10 sẽ được trống trong thời gian sắp tới.

Theo luật của thành phố San Jose, hội đồng thành phố có quyền chỉ định cho người vào thế tạm thời hoặc cho đến khi bầu cử cho nhiệm kỳ mới, hoặc làm một cuộc bầu cử đặc biệt.

Sau cuộc bầu cử vừa qua, mọi người đều thấy rằng tất cả các nghị viên trong thành phố đều ủng hộ cho phe đối nghịch với tân thị trưởng Matt Mahan. Và đó là vấn đề làm cử tri lo ngại. Những nghị viên đó hợp lại sẽ có số phiếu quyết định cho sự việc này, và người dân sẽ mất đi tiếng nói nếu không có một cuộc bầu cử đặc biệt.

advertisement

Tài chính rất có thể là lý do sẽ được đưa ra để họ từ chối thực hiện cho cuộc bầu cử đặc biệt.

Vào hôm thứ hai, nhiều cư dân đã gặp gỡ tại City Hall để lên tiếng yêu cầu mong muốn có cuộc bầu cử đặc biệt để họ được đi bầu. Xem video dưới đây:

Show More
Back to top button