Đời SốngKinh Tế

Đài Loan đang đa dạng hóa một cách mạnh mẽ khỏi Trung Quốc

Cũng như phía Hoa Kỳ, châu Âu, và Nhật Bản, Đài Loan đã quyết định đa dạng hóa nguồn cung ứng và đầu tư khỏi Trung Quốc.

Tin bài Đài Loan đang đa dạng hóa một cách mạnh mẽ khỏi Trung Quốc xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button