Đời SốngThế Giới

Đám đông xông vào sân bay ở CH Dagestan thuộc Nga để lùng sục người Do Thái

Israel kêu gọi Nga bảo vệ “tất cả công dân của mình và tất cả người Do Thái” sau khi một đám đông lớn hô khẩu hiệu bài Do Thái xông vào sân bay ở Dagestan. 

Israel kêu gọi Nga bảo vệ “tất cả công dân của mình và tất cả người Do Thái” sau khi một đám đông lớn hô khẩu hiệu bài Do Thái xông vào sân bay ở Dagestan. 

Read More 

advertisement

 

Show More
Back to top button