Đời SốngHoa Kỳ

Dân biểu Moolenaar đề ra tầm nhìn trong vai trò tân chủ tịch ủy ban Trung Quốc của Hạ viện Hoa Kỳ

 Sau khi “chứng kiến ​​những nỗ lực gần như liên tục của ĐCSTQ nhằm làm suy yếu các giá trị cốt lõi và chủ quyền của Hoa Kỳ,” Dân biểu Moolenaar muốn tiếp tục đẩy lùi Trung Quốc.

Tin bài Dân biểu Moolenaar đề ra tầm nhìn trong vai trò tân chủ tịch ủy ban Trung Quốc của Hạ viện Hoa Kỳ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button