Đời SốngVietnam

Đảng nhắm bắn nhân quyền

Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 7 năm 2023 ra Chỉ thị 24 về “bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”. Chỉ thị chỉ ra những nguy cơ của chế độ trong tình hình mới khi Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác quốc tế và nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Đảng cầm quyền lo ngại những “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong xây dựng chính sách pháp luật, cảnh báo khả năng hình thành các tổ chức chính trị đối lập, thúc đẩy “cách mạng màu” hoặc “cách mạng đường phố”. Các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích đây là một chỉ thị “tuyên chiến chống nhân quyền” của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tin từ RFA Read More

advertisement

Show More
Back to top button