Đời SốngHoa Kỳ

Đầu tư vào các công ty ngoại quốc có rủi ro không?

Đầu tư vào các cổ phiếu ngoại quốc có những rủi ro riêng biệt khác với đầu tư vào các công ty đại chúng có trụ sở tại Hoa Kỳ và được giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. 

Tin bài Đầu tư vào các công ty ngoại quốc có rủi ro không? xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button