Kinh Tế

Đây là số tiền bạn cần kiếm để trở nên ‘giàu có’ ở Bay Area

“Giàu có” có thể được coi là chủ quan; có thể không có một số tiền nhất định mà người ta cần phải kiếm để được coi là giàu có.

Phân tích dữ liệu gần đây của Go Banking Rates cho thấy một người cần phải kiếm bao nhiêu để được coi là ‘giàu có’ ở 50 thành phố của Hoa Kỳ.

Ba trong số năm thành phố hàng đầu nằm trong Bay Area – bắt đầu với Oakland ở vị trí thứ năm, San Jose ở vị trí thứ hai và San Francisco là một.

advertisement

Một người có thu nhập trung bình cao nhất cần thiết để được coi là giàu có, nghĩa là thuộc nhóm 20% người có thu nhập cao nhất của thành phố đó, theo phân tích.

Thu nhập trung bình thấp nhất được coi là ở Oakland giàu có là $161,345.

Để so sánh, con số đó là $66,139 cho Detroit xếp thứ 50 – chênh lệch gần $100,000.

Để được coi là giàu có ở San Jose, một người cần kiếm trung bình ít nhất $214,975.

Con số đó là $239,840 cho San Francisco.

Các thành phố khác của California trong danh sách bao gồm Los Angeles ($135,373) xếp thứ 13, Long Beach ($127,021) xếp thứ 19, và Sacramento ($121,986) xếp thứ 21.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button