Giáo DụcSức Khỏe

Dự luật mới yêu cầu các trường học ở California đưa ra kế hoạch kiểm tra COVID-19

Thứ Ba, Senator Dr. Richard Pan, đã công bố Senate Bill 1479, sẽ tạo ra nhiệm vụ mới cho tiểu bang và cung cấp chi phí và nguồn lực cần thiết để giúp các trường thực hiện kế hoạch kiểm tra COVID-19.

Dự luật không yêu cầu học sinh phải kiểm tra nhưng yêu cầu trường học phát triển kế hoạch kiểm tra bằng cách sử dụng hướng dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng California. Chương trình kiểm tra trong trường học hiện tại của tiểu bang là tùy chọn.

Dự luật này là luật mới nhất trong danh sách do nhóm làm việc về vắc xin của cơ quan lập pháp California soạn thảo, một phần là nhằm giữ cho các trường học mở cửa.

advertisement

Các dự luật khác sẽ được xem xét trong năm nay bao gồm một dự luật cho phép thanh thiếu niên chủng ngừa mà không cần sự đồng ý của cha mẹ và một dự luật khác yêu cầu học sinh phải được chủng ngừa COVID-19.

Các dự luật có thể sẽ được đưa ra vào mùa xuân này.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button