Bình LuậnChính Trị

Đừng Để Họ Cướp Đi Ghế Nghị Viên của Chúng Ta

Trong quá khứ, Hội Đồng Thành Phố San Jose đã có 5 lần chiếc ghế nghị viên bỏ trống, và sau đó một cuộc Bầu Cử Đặc Biệt được diễn ra để cử tri bầu người đại diện của họ vào các chiếc ghế trống này. Hiện nay, có đến HAI ghế nghị viên trống, nhưng một số nghị viên đương nhiệm tham quyền lực đang cố gắng cướp hai ghế đó bằng cách muốn bổ nhiệm người của họ vào thay vì để cho các cử tri bầu chọn.

Hầu hết người dân nhiệt liệt ủng hộ cuộc Bầu Cử Đặc Biệt, nhưng các nghị viên này lại muốn chối bỏ quyền của các cử tri gốc Á Châu, không cho họ tự bầu chọn người đại diện cho họ.

Vào ngày thứ hai này, cả Hội Đồng Thành Phố KHÔNG CÓ đến một người đại diện gốc Á Châu nào trong đó sẽ nhóm họp để quyết định có nên tiến hành cuộc Bầu Cử Đặc Biệt để cử tri Khu Vực 8 & 10 bầu chọn nghị viên đại diện cho họ hay không. Khu vực 8 là khu vực đứng hàng thứ hai có dân số gốc Á Châu đông nhất trong thành phố San Jose.

advertisement

Người dân phải là người định đoạt ai sẽ đại diện cho họ, không phải chính trị gia.

Thứ hai này, ngày 5 tây tháng 12 lúc 5:00 giờ chiều, Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố sẽ nhóm phiên họp Đặc Biệt để xác định có nên để cho các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố tự quyền bổ nhiệm người vào ghế nghị viên cho Khu Vực 8 và 10 hay để cho cử tri sẽ bầu chọn người đại diện cho họ. 

Quý vị hãy cùng chúng tôi đến dự phiên họp này tại Tòa Thị Chính San Jose – Phòng Họp Nghị Viên (City Council Chambers), lúc 5:00 chiều để đòi hỏi Nghị Viên Thành Phố phải tiến hành cuộc Bầu Cử Đặc Biệt. Mỗi người đến tham dự có thể tuỳ chọn phát biểu trong một phút, hay không cần phát biểu.

AI THAM DỰ: Tất cả những ai tin vào nền tảng dân chủ

VIỆC GÌ: Phiên Họp Đặc Biệt của Nghị Viên Thành Phố
Ở ĐÂU:  200 E. Santa Clara St., San Jose (đậu xe miễn phí vào đường 6th Street) 
KHI NÀO:  Thứ Hai, ngày 5 tây tháng 12, lúc 5:00 Chiều (ĐẾN lúc 4:00 Giờ Chiều)
LÝ DO:  Bảo vệ tiến trình bầu cử dân chủ ở San Jose

Người dân phải là người định đoạt ai sẽ đại diện cho họ, không phải chính trị gia.

Quý vị hãy rủ thêm bạn hữu và gia đình đi chung.Thêm bãi đậu xe tại (Park SJ – 4th St. Garage: 44 S 4th St., San Jose)

Truc Viet

advertisement

Show More
Back to top button